Estate planning

In het verlengde van financiële planning ligt estate planning. Estate planning omvat het geheel van huwelijkse voorwaarden, testamenten en schenkingen. Hierbij wordt structuur aangebracht in het fiscaal vriendelijk overhevelen van vermogen naar een volgende generatie. Waarom zou u meer belasting betalen als u door middel van een goed doordachte estate planning deze belasting kunt besparen?

Dat estate planning alleen geschikt zou zijn voor vermogende cliënten is een misvatting.
Heden ten dage hebben wij te maken met steeds complexere relatieverbanden en internationale nalatenschappen (denkt u daarbij onder meer aan de tweede woning in het buitenland) en ook het eigen woning bezit vormt voor velen een belangrijke vermogenscomponent. Zeker als u bedenkt, dat het nabestaandenpensioen de vrijstelling van de langstlevende voor het successierecht grotendeels teniet kan doen. Daardoor kan er over dit vermogen alsnog 20 procent erfbelasting verschuldigd zijn.

Door te kiezen voor goede huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract, een goed doordacht schenkingsplan of het juiste testament danwel een combinatie hiervan, kunt u al op eenvoudige wijze belasting besparen. Estate planning is het opstellen van een plan teneinde zoveel mogelijk successie te besparen bij een eerste en/of tweede overlijden. Daarbij houden wij niet alleen rekening met de huidige omvang van het vermogen maar ook met de verwachtte aangroei van dit vermogen tot een eerste overlijden. Uiteraard dient daarbij rekening te worden gehouden met uw persoonlijke situatie en wensen en hoeven fiscale motieven niet altijd doorslaggevend te zijn voor een bepaalde keuze. Wij vinden het echter wel van belang u te wijzen op de mogelijkheden om belasting te besparen, zodat u vooraf een weloverwogen keuze heeft kunnen maken hoe u uw erfgenamen verzorgd wenst achter te laten.

Aangezien uw persoonlijke en financiële situatie steeds aan veranderingen onderhevig zijn (de zogenaamde mutatiemomenten) adviseren wij u periodiek (eens in de 3 – 5 jaar) te toetsen of de uitgangspunten van uw huwelijkse voorwaarden/samenlevingscontract, testamenten en schenkingen nog overeenstemmen met uw financiële situatie en wensen.

Estate planning omvat de volgende stappen:
  • inventariseren/ analyseren van uw persoonlijke en financiële gegevens;
  • inventariseren van uw wensen en behoeften;
  • het aandragen van maatregelen teneinde successie te kunnen besparen;
  • inschakelen van een notaris voor de concrete invulling/uitwerking van het advies.