Family-office

Voor een aantal van onze relaties treden wij op als ‘family-office’. Wij ondersteunen u bij het beheer en de administratie van uw familievermogen en delen graag onze contacten en netwerk met u.

Wij zijn geen vervanging van uw bankier, vermogensbeheerder, notaris of fiscalist, maar een aanvulling op deze specialisten. U kunt ons beschouwen als regisseur van uw vermogen waarbij u zelf de uiteindelijke beslissingen neemt.

In praktijk betekent dit dat wij de informatiestromen van al uw financiële zaken beheren en deze voor u bundelen in een rapportage. Daarnaast helpen wij u – indien u dit wenst - bij het maken van de diverse keuzes op financieel, fiscaal en juridisch gebied. U beslist en wij zorgen ervoor dat de beslissingen door de diverse partijen juist en op tijd worden uitgevoerd. Op deze wijze kunnen u en uw familie tijd vrijmaken voor zaken als het werken in het familiebedrijf, het nastreven van een goed doel of genieten van uw vrijetijdsbesteding.

Verder begeleiden wij regelmatig de kinderen van onze relaties, bijvoorbeeld bij de aankoop van een (eerste) huis, bij beleggingen, bij het opstellen van samenlevingscontracten en bij huwelijksvoorwaarden en testamenten. Op deze wijze bereiden wij – samen met u - de kinderen voor op de (financiële) toekomst.
Uiteraard gaan wij discreet en zorgvuldig met uw gegevens om. Wij zijn onafhankelijk en werken op basis van een uurtarief. Er wordt door ons geen provisie van derden geaccepteerd en een eventuele korting wordt aan u doorgegeven in de vorm van een tariefsconcessie of aantrekkelijkere voorwaarden.

Omschrijving werkzaamheden (voorbeeld)
 • Persoonlijke kennismaking met alle eigenaren/toekomstige verkrijgers van het vermogen (al dan niet via een familieberaad);
 • Inzicht verkrijgen in de juridische structuur privé en de ondernemingen (organogram);
 • Inzicht verkrijgen in de fiscale structuur/adviezen (voor zover relevant);
 • Inzicht verkrijgen in de financiële structuur van privé en de onderneming:
  • opgave van alle (relevante) bankrekeningen;
  • opgave van de contactpersonen bij de betreffende banken;
  • opgave van overige van belang zijnde contactpersonen (accountant, notaris, fiscalist etcetera).
 • Vastleggen van de uitgangspunten, wensen en doelstellingen inzake het familievermogen (zoals het optimaliseren van het rendement, het aansturen/bewaken van het logistieke traject richting banken);
 • Afstemming administratie;
 • Beheren/bewaken van de geldstromen;
 • Proactief adviseren op financieel, fiscaal en juridisch gebied;
 • Maandelijkse rapportage.

Omvang werkzaamheden
Een tijdsindicatie is niet op voorhand aan te geven en hangt af van uw specifieke wensen.