Financiële planning

Financiële planning is het opstellen van een plan om de financiële doelstellingen ten aanzien van uw inkomen en vermogen voor een bepaalde periode te realiseren. Met andere woorden het objectief inventariseren van uw financiële positie en voorzieningen (verleden, heden en toekomst) rekeninghoudend met uw persoonlijke situatie en wensen. Bij de ontwikkeling van uw inkomen en vermogen besteden wij aandacht aan:

  • diverse belastingwetten (o.a. inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting);
  • huwelijksvermogensrecht en de successiewet;
  • inkomensvoorzieningen (pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en sociale zekerheid);
  • financieringen (zowel bedrijfsmatig als privé);
  • beleggingen (opbouw/risico/rendement/doelstellingen van uw vermogen);
  • onderlinge samenhang tussen privé en de onderneming (IB-onderneming of BV).

Financiële planning omvat de volgende stappen:

  • inventariseren/ analyseren van uw persoonlijke en financiële gegevens;
  • inventariseren van uw wensen en behoeften;
  • het aandragen van oplossingen teneinde uw doelstellingen te kunnen realiseren;
  • invullen van het persoonlijk advies en (eventueel) inschakelen van kennis- en/of productspecialisten (accountant, fiscalist, notaris, advocaat, bank of tussenpersoon).
Uw persoonlijke en financiële situatie zijn steeds aan veranderingen onderhevig (de zgn. mutatiemomenten), derhalve is het aan te raden een financieel plan periodiek te toetsen en zonodig bij te stellen.

Waarom zou u een financiële planning maken?
Daar kunnen verschillende redenen voor zijn: u overweegt om eerder te stoppen met werken of u wenst advies in het kader van bedrijfsopvolging, u heeft een aanzienlijk vermogen en wenst een schenkingsplan ten behoeve van uw kinderen etc. Maar ook kunt u uw financiële situatie door ons laten doorlichten ter bevestiging dat uw financieel plan nog steeds goed aansluit op de door u gestelde doelen. Wij brengen daarbij niet alleen de financiële, maar ook de fiscale en civielrechtelijke gevolgen van uw beslissing in beeld.