Scheiden zonder lijden?

In Nederland vinden tussen de 35.000 en 37.000 echtscheidingen per jaar plaats. Uitgaande van 50 werkweken per jaar betekent dat er wekelijks zo’n 750 huwelijken worden ontbonden. Eén op de 3 huwelijken eindigt dan ook in een scheiding en één op de 6 echtscheidingen verloopt problematisch. Welke rol kunnen wij als echtscheidingsbemiddelaar hierin voor u betekenen?

Een scheiding heeft vaak grote impact op uw leven. Behalve dat u uw levenspartner en halve kennissenkring kwijtraakt, zult u ook in emotioneel en in financieel opzicht uw zaken weer op orde moeten krijgen. Een echtscheiding brengt allerlei financiële en fiscale vraagstukken met zich mee, zoals: “Wie blijft er in de huidige woning wonen en wat gebeurt er met de hypotheek en de renteaftrek? Hoeveel bedraagt de alimentatie en hoe zit het met de opgebouwde pensioenaanspraken?" Ongetwijfeld zult u op dat vlak nog veel meer vragen hebben. Juist dan is het belangrijk u door professionals goed te laten adviseren over uw mogelijkheden.

Als u met uw partner “on speaking terms” bent dan is een scheiding nog steeds vervelend, maar zal een echtscheidingsconvenant (hierin worden afspraken vastgelegd inzake de alimentatie, verzorging kinderen, verdeling van de bezittingen en schulden etc.) vrij vlot afgewikkeld kunnen worden. Als partijen op minder goede voet staan – en helaas is dat vaak de praktijk - wordt het een ander verhaal.

In zo’n situatie spelen de emoties vaak hoog op, waardoor u mogelijk onvoldoende in staat bent uw belangen op een zakelijke en efficiënte wijze af te wikkelen. Als financieel planner vervullen wij hierin voor u een onafhankelijke en onpartijdige rol, waarbij wij rekening houden met de financiële en fiscale gevolgen van bepaalde beslissingen en voor een adequate en vlotte afwikkeling van zaken zorgen, die voor beide partijen bevredigend is. U kunt zich dan concentreren op zaken, die u op dat moment belangrijk vindt en uw primaire aandacht behoeven (zoals het vinden van andere huisvesting, creëren van een stabiele omgeving voor uw kinderen etc.).

Daarnaast krijgt u vaak met allerlei adviseurs te maken, die los van elkaar ieder hun eigen advies uitbrengen: een adviseur voor de hypotheek, een verzekeringsman, een adviseur voor de beleggingen, een makelaar etc. Wij kunnen ons voorstellen dat u juist onder deze omstandigheden behoefte heeft aan één contactpersoon, die alle zaken op elkaar afstemt en voor u regelt. Wij adviseren niet alleen, maar begeleiden en coördineren tevens de uitvoering van het advies, hetgeen u een hoop kostbare tijd bespaart.