Werkwijze

Afhankelijk van uw situatie kunnen wij door beide partijen danwel door één van de partijen worden ingeschakeld. Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend en bedoeld ter kennnismaking en om uw wensen en behoeften te inventariseren en analyseren. Als u na dit gesprek ervan overtuigd bent, dat u uw belangen door ons wilt laten behartigen, dan spreken wij met u een vervolgtraject af. Niet onbelangrijk zijn de kosten van dit vervolgtraject. Door onze kennis en ervaring, kunnen wij vooraf een goede inschatting geven van het aantal uren dat wij nodig hebben. Bij onze declaratie voegen wij bovendien altijd een specificatie van de werkzaamheden, die wij voor u verricht hebben. Onze keuze om op basis van uurtarief te werken is een bewuste keuze, omdat alleen dan een advies ook echt onafhankelijk en dus in uw belang is.

Er zijn 2 trajecten mogelijk
Wij zorgen ervoor dat de via onze bemiddeling tot stand gekomen afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en met de benodigde stukken naar een advocaat van uw keuze gaan. Deze advocaat zal vervolgens het juridische gedeelte afhandelen. U kunt een advocaat van een advocatenkantoor of via internet inschakelen. Daarbij heeft u de keuze de uitvoering van het convenant zelf te regelen of door ons te laten verzorgen.

Onderstaand de voordelen op rij

  • kwaliteit allen zijn deskundig op hun vakgebied
  • ervaring waardoor vooraf een reële inschatting van het aantal uren
  • integraal advies met als doel afstemming van de verschillende adviezen op elkaar
  • regie in één hand waardoor besparing in tijd
  • één loket want alle expertise onder één dak
  • onafhankelijk het belang van u als klant staat voorop