Financieel planner

De rol en toegevoegde waarde van een financieel planner

Financieel planners onderscheiden zich van andere financieel adviseurs door hun integrale aanpak en advisering van financiële vraagstukken.

De deskundigheid van een financieel planner spitst zich toe op de volgende kennisgebieden:
  • Diverse belastingwetten (o.a. inkomstenbelasting, pensioenwet, schenk- en erfbelasting, erfrecht, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting)
  • Huwelijksvermogensrecht en de successiewet (testamenten/schenkingen)
  • Inkomensvoorzieningen (ouderdomspensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid en het vangnet van de sociale zekerheid)
  • Financieringen (eigen woning en belegd onroerend goed)
  • Beleggingen (sparen, effecten, onroerend goed, kapitaal- en lijfrentevoorzieningen etc.)
  • De onderneming
Daar waar een specialist vaak alleen thuis is op zijn of haar vakgebied legt een financieel planner kruisverbanden tussen de verschillende aandachtsgebieden. Hiermee zorgt de financieel planner ervoor dat de afzonderlijke adviezen ook als geheel tot de gewenste gevolgen leiden. De financieel planner heeft als het ware een helikopterview en kijkt behalve naar de financiële aspecten ook naar de fiscale en juridische gevolgen van beslissingen. Daarbij kijkt de financieel planner niet alleen of de wensen en doelstellingen op de korte (direct na de scheiding) maar ook op de langere termijn (rond de pensioendatum) haalbaar zijn.

De financieel planners aangesloten bij de echtscheidingsdesk hebben zich gespecialiseerd in één of meerdere disciplines. Zij werken volledig onafhankelijk. Dat wil zeggen dat zij uitsluitend door u (de klant) worden beloond en op geen enkele wijze bemiddelen in bank- en/of verzekeringsproducten.

Online Vragen & Afspraak maken
Wilt u een online een vraag stellen of een afspraak maken met één van de financieel planners klik dan hier


Iris Brik
3015 LC Rotterdam
www.finetuning.nl