Gerechtelijke procedure

Als u een echtscheidingsprocedure wilt starten, heeft u daarvoor een advocaat nodig. U heeft daarbij de keuze om gebruik te maken van mediation (bemiddeling). In geval van mediation is het uitgangspunt, dat u het samen eens wordt over hoe u bepaalde zaken na de scheiding wenst te regelen. Wanneer u en uw partner er samen niet uit kunnen komen, kunt u gaan scheiden op tegenspraak. Dit betekent dat u ieder een eigen advocaat in de arm neemt. Advocaten van hetzelfde kantoor kunnen in één zaak niet beide partijen vertegenwoordigen. Daarom is het van belang te weten wie de wederpartij is. Als u echter dringende redenen heeft om de identiteit van de wederpartij geheim te houden hoeft u dat niet bekend te maken.

U bespreekt samen met de advocaat hoe u de zaken na de scheiding geregeld wilt hebben. Uw advocaat zal vervolgens naar de advocaat van uw partner gaan om te zien of zij het eens kunnen worden.