Mediation

Wanneer u kiest voor mediation, is het de bedoeling dat u het er samen over eens wordt hoe u de zaken na uw scheiding geregeld wenst te hebben. Bij mediation kiezen u en uw partner dezelfde advocaat of mediator. De mediator voert zowel met u als uw partner gesprekken. De mediator geeft juridisch advies maar kijkt ook hoe u er met zo min mogelijk kleerscheuren uit kunt komen. De mediator kiest geen partij voor één van beiden maar is er voor u allebei. Wanneer u bij een scheiding tegenover elkaar in de rechtszaal staat, zal één van u winnen, en de ander verliezen. De kracht van mediation is, dat er geen verliezers zijn. Daarnaast is mediation goedkoper dan langdurige juridische procedures: u spaart de kosten van een tweede advocaat uit en zult het naar verwachting sneller en efficienter eens worden.