Notariële afwikkeling

Indien scheiding
De notaris krijgt straks ook de mogelijkheid om namens u beiden een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. De regeling is een vereenvoudiging van de huidige echtscheidingsprocedure, maar is niet voor iedereen toegankelijk.

Voorwaarden
De nieuwe regeling is namelijk alleen toegankelijk voor echtparen zonder minderjarige kinderen, die alleen de vermogensrechtelijke zaken van hun huwelijk of geregistreerd partnerschap moeten regelen, zoals de verkoop van hun huis of de toedeling daarvan aan één van u. Momenteel mogen alleen advocaten nog een verzoek tot echtscheiding indienen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie, waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Bevoegheid notaris
Als u het eens bent over de afwikkeling van de echtscheiding en er geen omgangsregeling of ouderschapsplan opgesteld hoeft te worden, ligt het voor de hand de notaris bevoegd te maken. In veel gevallen is de notaris al betrokken omdat een akte van levering van de echtelijke woning of van aandelen in een onderneming moet worden opgesteld. Juist in zo’n situatie is het gemakkelijker en bespaart het u tijd en kosten als de notaris ook het verzoek tot echtscheiding indient.