Personal life coach


In de loop der jaren bent u verstrikt geraakt in bepaalde patronen. Deze patronen maken het moeilijk objectief naar het eigen aandeel in de scheiding te kijken. Als uw relatie eindigt door een scheiding is dit voor beide partijen een teleurstelling. Natuurlijk zult u dit, wanneer u degene bent die verlaten wordt, in eerste instantie anders ervaren. Uw partner, die de relatie heeft beëindigd is vaak al een aantal stappen verder in het proces van de scheiding. Voor uw partner is het niet slagen van de relatie even goed een grote teleurstelling. Een counsellor kan u helpen bij het verwerken van uw emoties en het opheffen van blokkades, die een remmende factor kunnen zijn in het verwerkingsproces en daardoor een nieuwe toekomst in de weg staan.