Verkoop en taxatie woning

Verkoop woning
De eerste vraag is altijd wie er mag blijven wonen na de echtscheiding? Bent u in staat de woonlasten ook op te brengen na de scheiding? Pijnlijk genoeg zal de woning vaak verkocht moeten worden omdat de financiële situatie zo drastisch wijzigt, dat het aanhouden van de woning geen optie is. De makelaar kan u bij uitstek adviseren als het gaat om de verkoopmogelijkheden en de te verwachten verkoopopbrengst van de huidige woning.

Aankoop andere woning
Wanneer één van u besluit een andere woning aan te kopen is timing van groot belang. De levering van de nieuwe woning dient zorgvuldig afgestemd te worden met de leverdatum van de oude woning en de datum van inschrijving van de beschikking in het register van de burgerlijke stand (datum waarop de echtscheiding formeel is afgerond)

Taxatie woning
Als u een eigen woning of ander onroerend goed in uw bezit heeft (bijvoorbeeld eeen vakantiewoning of verhuurd onroerend goed) zal het onroerend goed getaxeerd moeten worden als u het niet met elkaar eens bent over de waarde ervan. U kunt gezamenlijk een taxateur aanwijzen, danwel ieder een eigen taxateur aanwijzen. Wanneer u het dan nog niet eens bent zal er middelijke taxatie plaatsvinden, welke bindend is.