Waardering bedrijf

Bij echtscheidingen is de waarde van de onderneming, die tot het vermogen behoort vaak aanleiding tot discussie. Als u of uw partner een onderneming heeft en een eerlijke verdeling bij beëindiging van de relatie wenst, is een gedegen en objectieve waardebepaling van de onderneming daarom zeer belangrijk. De accountant is bij uitstek in staat om een gedegen en objectieve waardebepaling van de onderneming uit te voeren. Bij de afweging van ieders belangen mag de continuïteit van de onderneming uiteraard niet in gevaar komen. In dit spanningsveld staat de accountant u met zijn expertise graag bij.