Deskundigheid en ervaring onder één dak

De Echtscheidingsdesk is een initiatief onstaan vanuit de praktijk van financieel planners, fiscalisten, notarissen, mediators en advocaten die zich in de dagelijkse praktijk bezig houden met echtscheiding. Bij een scheiding zijn de vraagstukken vaak dermate complex dat dit om een integrale aanpak vraagt. De vraagstukken zullen doorgaans van financïële, fiscale en juridische aard zijn.

Een belangrijk aandachtspunt in het echtscheidingsproces is dat één iemand de regie neemt en de communicatie naar/tussen de verschillende specialisten voor u uit handen neemt. Op deze manier kan het proces aanzienlijk vlotter verlopen dan wanneer u met alle specialisten afzonderlijk om de tafel gaat.

De partners binnen de Echtscheidingsdesk delen dezelfde visie als het om de belangen van de klant gaat. Om die reden hebben zij ervoor gekozen hun kennis en ervaring in de Echtscheidingsdesk te bundelen en met elkaar samen te werken met als doel uw scheiding deskundig en adequaat te kunnen afwikkelen.